Eleni Foureira birthday
March 7, 1987

Eleni Foureira

Age
33
Occupation
Pop Singer
Zodiac
Pisces
Pisces
Birthplace
Fier, Albania
Age
33

Eleni Foureira Biography

Eleni Foureira is a 33 years old pop singer, Eleni Foureira birthday is on March 7, 1987 (zodiac sign is Pisces).
Eleni Foureira born in Fier, Albania.

.

Eleni Foureira Quiz

Eleni Foureira Birthday
How old is Eleni Foureira?
1
25
2
37
3
42
4
33

You May Also Like