Giannis Antetokounmpo birthday
December 6, 1994

Giannis Antetokounmpo

Age
25
Occupation
Basketball Player
Zodiac
Sagittarius
Sagittarius
Birthplace
Athens, Greece
Age
25

Giannis Antetokounmpo Biography

Giannis Antetokounmpo is a 25 years old basketball player, Giannis Antetokounmpo birthday is on December 6, 1994 (zodiac sign is Sagittarius).
Giannis Antetokounmpo born in Athens, Greece.

.

Giannis Antetokounmpo Quiz

Giannis Antetokounmpo Birthday
How old is Giannis Antetokounmpo?
1
25
2
37
3
42
4
25

You May Also Like