Giannis Antetokounmpo birthday
December 6, 1994

Giannis Antetokounmpo

Age
26
Occupation
Basketball Player
Zodiac
Sagittarius
Sagittarius
Birthplace
Athens, Greece
Age
26

Giannis Antetokounmpo Biography

Giannis Antetokounmpo is a 26 years old basketball player, Giannis Antetokounmpo birthday is on December 6, 1994 (zodiac sign is Sagittarius).
Giannis Antetokounmpo born in Athens, Greece.

.

Giannis Antetokounmpo Quiz

Giannis Antetokounmpo Birthday
How old is Giannis Antetokounmpo?
1
25
2
37
3
42
4
26

You May Also Like