Maria Kanellis birthday
February 25, 1982

Maria Kanellis

Age
38
Occupation
Wrestler
Zodiac
Pisces
Pisces
Birthplace
Ottawa, Illinois
Age
38

Maria Kanellis Biography

Maria Kanellis is a 38 years old wrestler, Maria Kanellis birthday is on February 25, 1982 (zodiac sign is Pisces).
Maria Kanellis born in Ottawa, Illinois.

.

Maria Kanellis Quiz

Maria Kanellis Birthday
How old is Maria Kanellis?
1
25
2
37
3
42
4
38

You May Also Like