Monta Ellis birthday
October 26, 1985

Monta Ellis

Age
34
Occupation
Basketball Player
Zodiac
Scorpio
Scorpio
Birthplace
Jackson, Mississippi
Age
34

Monta Ellis Biography

Monta Ellis is a 34 years old basketball player, Monta Ellis birthday is on October 26, 1985 (zodiac sign is Scorpio).
Monta Ellis born in Jackson, Mississippi.

.

Monta Ellis Quiz

Monta Ellis Birthday
How old is Monta Ellis?
1
25
2
37
3
42
4
34

You May Also Like