Nikko Smith birthday
April 28, 1982

Nikko Smith

Age
39
Occupation
R&B Singer
Zodiac
Taurus
Taurus
Birthplace
pril 2012}}{{Infobox musical artist
Age
39

Nikko Smith Biography

Nikko Smith is a 39 years old r&b singer, Nikko Smith birthday is on April 28, 1982 (zodiac sign is Taurus).
Nikko Smith born in pril 2012}}{{Infobox musical artist.

.

Nikko Smith Quiz

Nikko Smith Birthday
How old is Nikko Smith?
1
25
2
37
3
42
4
39

You May Also Like