Sơn Tùng M-TP birthday
July 5, 1994

Sơn Tùng M-TP

Age
26
Occupation
Pop Singer
Zodiac
Cancer
Cancer
Birthplace
Thái Bình, Thái Bình Province, Vietnam
Age
26

Sơn Tùng M-TP Biography

Sơn Tùng M-TP is a 26 years old pop singer, Sơn Tùng M-TP birthday is on July 5, 1994 (zodiac sign is Cancer).
Sơn Tùng M-TP born in Thái Bình, Thái Bình Province, Vietnam.

.

Sơn Tùng M-TP Quiz

Sơn Tùng M-TP Birthday
How old is Sơn Tùng M-TP?
1
25
2
37
3
42
4
26

You May Also Like