Thuy Trang birthday
(Dec 14, 1973 - Sep 3, 2001)

Thuy Trang

Age
47
Occupation
TV Actress
Zodiac
Sagittarius
Sagittarius
Birthplace
Age
47

Thuy Trang Biography

Thuy Trang is a tv actress who born in . Thuy Trang birthday is on the December 14, 1973 (zodiac sign is Sagittarius).

Thuy Trang Quiz

Thuy Trang Birthday
How old is Thuy Trang?
1
25
2
37
3
42
4
47

You May Also Like