Vera Wang birthday
June 27, 1949

Vera Wang

Age
71
Occupation
Fashion Designer
Zodiac
Cancer
Cancer
Birthplace
New York City, New York (state)
Age
71

Vera Wang Biography

Vera Wang is a 71 years old fashion designer, Vera Wang birthday is on June 27, 1949 (zodiac sign is Cancer).
Vera Wang born in New York City, New York (state).

.

Vera Wang Quiz

Vera Wang Birthday
How old is Vera Wang?
1
25
2
37
3
42
4
71

You May Also Like