Vitali Klitschko birthday
July 19, 1971

Vitali Klitschko

Age
48
Occupation
Boxer
Zodiac
Cancer
Cancer
Birthplace
Belovodskoye, Kirghiz Soviet Socialist Republic
Age
48

Vitali Klitschko Biography

Vitali Klitschko is a 48 years old boxer, Vitali Klitschko birthday is on July 19, 1971 (zodiac sign is Cancer).
Vitali Klitschko born in Belovodskoye, Kirghiz Soviet Socialist Republic.

.

Vitali Klitschko Quiz

Vitali Klitschko Birthday
How old is Vitali Klitschko?
1
25
2
37
3
42
4
48

You May Also Like